"Lumea are nevoie de speranţă ca de lumină"(Dimitrie Bolintineanu)
Speranţa este una dintre şansele pe care le are omul de a fi fericit.Dintotdeauna speranţa a fost considerată una dintre cele mai valoroase trăsături ale personalităţii umane, singura care poate, de altfel, să asigure trecerea noastră prin încercările la care viaţa ne supune.
Ea este izvor de energie.Mă gândesc la bolnavii care au aflat un diagnostic cutremurător şi la cei dragi lor, care le sunt aproape. Dacă nu ar exista o raza de speranţă , nimeni nu ar mai găsi puterea să lupte.
Dacă fără lumină ne-am târî prin obscuritate, fără speranţă ne-am târî prin abisurile neputinţei.


 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates